Informace k provozu školy od pondělí 12. dubna - aktualizováno

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dojde od pondělí 12. dubna 2021 ke změnám v provozu školy.

Na 1. stupni bude zahájena týdenní rotace celých tříd. Vzhledem k hygienickým požadavkům a organizaci prezenční a distanční výuky bude rozvržení následující:

1. týden rotace (od pondělí 12. dubna) - prezenční výuka ve škole 1. a 4. ročník, další třídy pokračují v distančním vzdělávání doma.

2. týden rotace (od pondělí 19. dubna) - prezenční výuka ve škole 2., 3. a 5. ročník, ostatní třídy se vzdělávají opět distančně doma. 

Škola má nově povinnost testovat děti, které se účastní prezenční výuky, a to dvakrát týdně. Testy jsou určeny pro samoodběr (žáci si odběr provádějí sami). V případě žáků 1. – 3. ročníku může být umožněna asistence rodičů při provádění testů.

Informativní video k testování můžete zhlédnout zde.

Testování se nemusí účastnit děti, jejichž rodiče doloží, že dítě

  1. prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
  2. má negativní výsledek POC antigenního testu nebo PT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotnických služeb
  3. má vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Děti, které se testování nezúčastní, nemohou být přítomny na prezenční výuce. Jejich absenci bude škola evidovat jako omluvenou.

Průběh testování v naší škole

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.

V případě, že se žák dostaví do ranní školní družiny, zúčastní se testování ve školní družině. Z tohoto důvodu musí přijít dítě do školní družiny ve dny testování nejpozději v 7 hodin. Testování ostatních dětí bude probíhat v 1. vyučovací hodině s třídními učiteli a asistenty pedagoga.

Testování dětí, jejichž rodiče budou chtít využít možnosti být přítomni u testování, proběhne v žákovském vestibulu od 7.40 hodin. Prosíme o informaci třídnímu učiteli, že se s dětmi testování zúčastníte.

Základní hygienické požadavky při výuce

Přítomnost dětí ve výuce je možná tehdy, pokud dítě nemá příznaky onemocnění Covid-19. Zaměstnanci školy jsou povinni nosit respirátor, žáci alespoň chirurgickou roušku.

Obědy ve školní jídelně

Žáci 1. a 4. ročníku jsou na týden od 12. – 16. dubna přihlášeni na obědy ve školní jídelně. Pokud děti chodit nebudou, je třeba obědy v jídelně odhlásit.

Žáci na distančním vzdělávání mohou dále odebírat obědy za dotovanou cenu.

Žáci 1. ročníku budou chodit na obědy po 4. vyučovací hodině, žáci 4. ročníku po 5. vyučovací hodině.

Vzhledem ke změně provozu školy dojde k malým úpravám rozvrhů prezenční i distanční výuky. Případné změny oznámí žákům třídní učitelé.

Vedení školy

Přidáno 8. 4. 2021, autor: Vladimíra Stará

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Projekty a partneři školy
Nadace The Kellner Family Foundation
Univerzita Palackého v Olomouci
Rodiče vítáni
Podpora polytechnické výchovy
Kraj Vysočina