Informace k provozu školy od pondělí 19. dubna

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude provoz školy od pondělí 19. dubna následující:

Na 1. stupni bude pokračovat týdenní rotace celých tříd.

2. týden rotace  - prezenční výuka ve škole 2., 3. a 5. ročník, ostatní třídy se vzdělávají opět distančně doma. 

 

Informace k testování:

Škola má od pondělí 12. dubna  povinnost testovat děti, které se účastní prezenční výuky, a to dvakrát týdně. Testy jsou určeny pro samoodběr (žáci si odběr provádějí sami). V případě žáků 1. – 3. ročníku může být umožněna asistence rodičů při provádění testů.

Informativní video k testování můžete zhlédnout zde.

Testování se nemusí účastnit děti, jejichž rodiče doloží, že dítě

  1. prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
  2. má negativní výsledek POC antigenního testu nebo PT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotnických služeb
  3. má vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Děti, které se testování nezúčastní, nemohou být přítomny na prezenční výuce. Jejich absenci bude škola evidovat jako omluvenou.

Průběh testování v naší škole

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.

V případě, že se žák dostaví do ranní školní družiny, zúčastní se testování ve školní družině. Z tohoto důvodu musí přijít dítě do školní družiny ve dny testování nejpozději v 7 hodin. Testování ostatních dětí bude probíhat v 1. vyučovací hodině s třídními učiteli a asistenty pedagoga.

Testování dětí, jejichž rodiče budou chtít využít možnosti být přítomni u testování, proběhne v žákovském vestibulu od 7.40 hodin. Prosíme o informaci třídnímu učiteli, že se s dětmi testování zúčastníte.

Základní hygienické požadavky při výuce

Přítomnost dětí ve výuce je možná tehdy, pokud dítě nemá příznaky onemocnění Covid-19. Zaměstnanci školy jsou povinni nosit respirátor, žáci alespoň chirurgickou roušku.

Obědy ve školní jídelně

Žáci 2., 3. a 5. ročníku jsou na týden od 19. – 23. dubna přihlášeni na obědy ve školní jídelně. Pokud děti chodit nebudou, je třeba obědy v jídelně odhlásit.

Žáci na distančním vzdělávání mohou dále odebírat obědy za dotovanou cenu.

Každá třída bude na obědy chodit odděleně:

II. třída - po 4. vyučovací hodině (v úterý a ve čtvrtek v 11.50 hod.)

III. třída - v 11.10 hod, dále se vrací na 5. vyučovací hodinu

V. třída - po 5. vyučovací hodině

Vzhledem ke změně provozu školy dojde k malým úpravám rozvrhů prezenční i distanční výuky. Případné změny oznámí žákům třídní učitelé.

Vedení školy

Přidáno 15. 4. 2021, autor: Vladimíra Stará

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Projekty a partneři školy
Nadace The Kellner Family Foundation
Univerzita Palackého v Olomouci
Rodiče vítáni
Podpora polytechnické výchovy
Kraj Vysočina