Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 1. 9. 2021 zahájíme nový školní rok.

Žáci 2. – 9. třídy se sejdou ve třídách se svými třídními učiteli v 7.40 hodin, končit budou v 9.20 hodin.

Naše nové prvňáčky v doprovodu rodičů přivítá ve škole starostka obce, ředitel školy a samozřejmě třídní učitelka. Podrobnosti k organizaci prvního dne ve škole obdrží rodiče prvňáčků e-mailem v pondělí.

Obědy pro žáky vaří školní jídelna od čtvrtka 2. 9. V letošním školním roce přechází jídelna na nový stravovací systém. Informace k přihlášení obdrželi rodiče mailem od vedoucí školní jídelny a najdete je také na www školy v sekci školní jídelny.

Provoz školní družiny bude zahájen také ve čtvrtek 2. 9. Přihlášky rozdají dětem třídní učitelé první školní den.

Rozvrhy na nový školní rok jsou zveřejněny na webu školy v záložce rozvrh hodin. Výuka náboženství bude probíhat v pondělí (I. - III. tř.) a ve středu (IV. - IX. tř.).

Informace k hygienickým pravidlům a testování

Vzhledem k mimořádným opatřením nosí žáci ve společných prostorách školy roušky, zaměstnanci respirátor.

Ve školách proběhne preventivní testování žáků neinvazivními antigenními testy s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Testování bude probíhat vždy v 1. vyučovací hodině.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V předchozích případech předloží žák doklad nebo jiné potvrzení, škola si po ověření tuto skutečnost zaznamená.

Další informace k testování najdete zde:

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání testování.

Vedení školy

Přidáno 27. 8. 2021, autor: Vladimíra Stará

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Projekty a partneři školy
Nadace The Kellner Family Foundation
Univerzita Palackého v Olomouci
Rodiče vítáni
Podpora polytechnické výchovy
Kraj Vysočina