MŠ - Ohlédnutí za uplynulým rokem

Školní rok 2019 / 2020 je už rokem pátým, kdy jsou děti v nové budově mateřské školy. V tomto školním roce bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno padesát dětí. Ponechali jsme rozdělení dětí do tříd podle věku. V jedné třídě tedy byly děti od dvou do čtyř let věku- Motýlci, ve druhé třídě byly děti ve věku od čtyř do sedmi let- Včelky. Ve třídě Včeliček vzdělávaly děti p. učitelky Jana Zikmundová a Romana Štěpánková, v této třídě bylo zapsáno dvacet pět dětí. Ve třídě Motýlků bylo zapsáno také dvacet pět dětí a vzdělávaly je p. učitelka Ivana Novotná a vedoucí učitelka Marcela Plocková. V mateřské škole pracovaly také tři asistentky pedagoga, bez kterých by provoz a vzdělávání dětí bylo velmi náročné. Do MŠ nastupuje stále více dětí dvouletých. Takto malé děti vyžadují větší péči a potřebují individuální přístup a přibývá i dětí se speciálními a vzdělávacími potřebami. Najít dobrou asistentku pedagoga je velmi složité, ale my jsme měli letos štěstí! Provozními zaměstnanci jsou p. Krejčová-kuchařka a p. Kujalová-školnice.

Mateřskou školu navštěvují děti z obcí: Bory, Radenice, Sklené nad Oslavou, Rousměrov a Kněževes.

Při plánování vzdělávacího programu na nový školní rok se vždy snažíme dětem vstup do školky zpříjemnit, vzdělávací program ozvláštnit, obohatit tak, aby se lišil od toho předešlého. V tomto školním roce jsme se zaměřili na pohybovou gramotnost dětí. MŠ se přihlásila do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který vznikl pod organizací Česká obec sokolská. Tento program je realizován už čtvrtým rokem a rozvíjí pohybové a rozumové schopnosti dětí od 3 do 6 let. Aktivity v projektu kopírovaly Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a byly zaměřené nejen na pohyb, ale i rozvoj jemné motoriky a netradiční aktivity z oblasti poznání. Rozděleny byly podle věkových skupin a každá skupina plnila úkoly z pracovního sešitu. Úkoly byly přiměřeně náročné a děti měly možnost si své úspěchy zaznamenávat do těchto sešitů v podobě samolepek. Činnosti byly propojeny s jednotlivými zvířaty: přirozená cvičení – kobylka Emilka, obratnost – opička Hanička, dovednosti s míčem – ježeček Mareček, rozvíjení poznání – veverka Věruška a netradiční činnosti – beruška Danuška. Díky tomuto propojení činnosti děti více zaujaly. Po ukončení projektu byly děti odměněny diplomem a medailí. Naším společným cílem bylo motivovat děti k tomu, aby se naučily mít pohyb rády a vnímaly ho do budoucna jako běžnou součást života.

Do chodu mateřské školy zapojujeme i rodiče dětí. V rámci spolupráce, upevňování přátelských vztahů a přiblížení reálné představy o chodu mateřské školy jsme realizovali společně s rodiči projekty – Třídní deníky se včelkou Aničkou a motýlkem Filípkem a Cesta za Martinem. Anička s Filípkem se stali našimi novými plyšovými kamarády, které si děti braly na víkend domů, a společně s rodiči nám pak do deníčku prožitý víkend popsali. Cestě za Martinem předcházela čtyři společná odpolední tvoření lucerniček v MŠ a vyvrcholením byla opravdová cesta za Martinem. Na té si děti mohly vyzkoušet svoje dovednosti při plnění připravených úkolů.  V březnu nás nemile překvapila koronavirová epidemie, kvůli které musel být provoz MŠ přerušen. V době přerušení jsme se snažili neztratit kontakt s dětmi a rodiči. Na webových stránkách školy jsme nabízeli aktivity a vzdělávání pro děti, které by za běžných podmínek probíhalo ve škole. Za velmi vydařenou aktivitu považujeme Malování na kamínky. Provoz MŠ byl obnoven 25. 5. 2020 a probíhal s dodržováním velmi přísných hygienických podmínek. V červnu jsme se „Pasováním na školáky“ rozloučili s předškoláky, kteří si pro nás připravili malou besídku. Tu jsme rodičům museli nahrát, protože jejich osobní přítomnost v prostorách MŠ zakazovalo nařízení Ministerstva školství. Do 1. třídy ZŠ odchází 14 dětí.

Zápis na školní rok 2020/2021 proběhl v květnu elektronickou formou. Do mateřské školy se přihlásilo dvanáct dětí a díky navýšení kapacity byly všechny zapsané děti přijaty.  Pro rodiče nově přijatých dětí plánujeme informační schůzku v posledním srpnovém týdnu, kde se dozví podrobnosti o provozu školy. Rodiče budeme informovat e-mailovou zprávou.

Mateřská škola má provoz v době hlavních letních prázdnin do 17. 7. 2020 a nový školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020

Kolektiv MŠ

Přidáno 29. 7. 2020, autor: Jan Novotný

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Projekty a partneři školy
Nadace The Kellner Family Foundation
Univerzita Palackého v Olomouci
Rodiče vítáni
Podpora polytechnické výchovy
Kraj Vysočina