Zasedání školské rady dne 5.12.2019

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Jana Kujalová, Vladimír Homola, Pavel Vávra

 

Omluveni: Marie Pekárková

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se žáci 3. třídy zúčastnili v zasedací místnosti Obecního úřadu v Borech besedy s paní starostkou Ing. Lucií Dostálovou a kronikářem panem Pavlem Křížem.

Paní starostka je seznámila se znakem a praporem obce, závěsným odznakem starosty a jeho užíváním a nejstarší kronikou obce.

Slovo si poté vzal pan Kříž, který žákům představil práci kronikáře. Žáci se dozvěděli, jak se kronika psala dříve a jak je psána dnes. Co vše musí záznam v kronice obsahovat a v neposlední řadě si žáci mohli prakticky vyzkoušet, jak v kronice vyhledávat.

Paní Blanka Křížová nám v knihovně ukázala, v jaké části najdeme knihy týkající se obce Bory a okolí. Zapůjčila či věnovala nám knihy, s kterými pracujeme dále v hodinách.

Už teď se zvídaví třeťáci těší na další setkání s panem Křížem, který jim o tajích kroniky poví více v páté třídě, kdy je čeká beseda s kronikářem.

Ještě jednou bychom chtěli touto cestou poděkovat paní starostce Lucii Dostálové, panu Pavlu Křížovi a paní Blance Křížové za jejich čas, který nám věnovali, a především za mnoho zajímavých a poutavých informací, které jsme se dozvěděli.

Žáci 3. třídy, p.u. Martina Weinhӧferová a p.u. Jitka Kobylková

Některé třídy napříč prvním a druhým stupněm se v říjnu zapojily do 10. mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Letošní téma bylo List za listem, baví mě číst. Tento projekt měl posílit pozitivní vztah dětí ke čtení a ke knihám všeobecně, a navíc nabízel zajímavou spolupráci s partnerskou školou ze Slovenské republiky. Do projektu se přihlásilo 1163 škol. Děti si navzájem přeposlaly ručně vyrobené záložky do knihy.  Děti chválíme za jejich zájem a pečlivost.

Za zúčastněné třídy M. Weinhӧferová

 

Žáci páté třídy se v listopadu učili v přírodovědě trochu jinak než obvykle. Jednalo se o učivo o planetách a Sluneční soustavě, které zpracovávali ve skupinkách do podoby lapbooku a  circlebooku. Informace získávali z učebnice a dalších materiálů. Své vytvořené učební pomůcky pak v poslední hodině všem společně představili. I když to byla vlastně jejich první velká prezentace, všem skupinám se povedla na jedničku. Žáci ve všech skupinách spolu hezky spolupracovali, pomáhali si a společně se tak podíleli na úspěchu celého projektu.

Mgr. Věra Musilová

Ve čtvrtek 26. listopadu 2019 jsme si ve škole užili Den elegance, který pro nás připravili žáci 8. ročníku s paní učitelkou Aubusovou. Všem dětem to slušelo v krásném svátečním oblečení. Příjemným zážitkem byl pro děti i učitele oběd v naší školní "restauraci", kterou krásně připravili a ve které profesionálně obsluhovali  mladí číšníci a servírky.