V posledním týdnu školního roku vyšly děti z první a druhé třídy do okolí Borů na krátký výšlap. Nejprve si na školním pozemku opekly špekáčky, posilnily se, a pak už nás čekala cesta ke studánkám TEREZKA  a RUSALKA. Počasí bylo pěkné, viděli jsme naši školu z dálky, užili jsme si příjemné chvilky.

foto zde

Ve úterý 28. června 2016 se žáci 9. třídy rozloučili v zasedací místnosti obecního úřadu se základní školou.Této slavnostní akce se kromě vycházejících žáků zúčastnili také rodiče, prarodiče, ředitel školy František Eliáš, starosta obce Josef Březka, třídní učitelka Marta Aubusová a za sbor pro občanské záležitosti Ludmila Zikmundová. Starosta obce předal ve svém projevu žákům několik cenných rad do života. Ředitel školy připravil prezentaci, ve které promítal vážné i úsměvné fotografie z uplynulých devíti let, zavzpomínal na různé školní akce i na úspěchy vycházejících žáků. Nakonec se slova ujala třídní učitelka, která ocenila především práci na projektech a tvůrčí přístup k organizaci různých akcí vycházejících žáků.  Poté již žáci jeden po druhém převzali osvědčení o výsledcích závěrečných zkoušek, zvoneček na památku a podepsali se do knihy.

Přejeme všem vycházejícím žákům hodně úspěchů v další životní etapě.

V rámci volitelného předmětu dílny tvořivosti - redakce připravuje 11 žáků 8. ročníku videozprávy ze života školy. Žáci pracují jako jeden redakční tým. Připravují scénář, zastávají role kameramanů, provádějí střih, vytvářejí titulky. 

Zhlédněte 3. díl našich videozpráv zde:

Z archivu:

 

2.díl zde:

1. díl zde: