Druhé adventní vystoupení  - píseň Půlnoční a druhé vyzdobené okno připravila 8. třída.

První adventní vystoupení  - píseň Hallelujah a první vyzdobené okno připravila 6. třída.

Ve čtvrtek 24. listopadu jsme se v letošním školním roce poprvé účastnili turnaje v miniházené. V házenkářské hale ve Velkém Meziříčí jsme se utkali s družstvy z Měřína a ZŠ Sokolovské. Všem dětem patří velký dík za nasazení, s jakým nastupovaly do všech zápasů. Zvláště silná sestava našich druháčků se nezalekla zkušenějších soupeřů a držela krok se zkušenějšími hráči :-)

Minihazena listopad 2016
Minihazena listopad 2016

Foto zde

Advent

Autor informačního plakátu: Marie Coufalová, 9. třída

To je název miniprojektu, kde devátá třída učí svoje mladší spolužáky z 1. stupně. Tentokráte deváťáci navštívili druhou třídu. Nejdříve dětem ve 2. třídě pověděli v kostce o Velké Británii a hlavním městě Londýně, který 6 žáků této třídy navštívilo minulý rok. Pak se rozdělili do dvojic či trojic a deváťáci učili své svěřence slovní zásobu k tématu oblečení, protože tyto znalosti využijí při cestě do Londýna. Pak si druháčci mohli vyzkoušet slovíčka, která se naučili v různých aktivitách. Na závěr hodiny druháčci zatancovali a zazpívali písničku na rozloučenou. Malé i velké děti chválím za snahu a dobře odvedenou práci.     M. Aubusová

005