Školská rada

 • Počet členů: 6
 • Za zřizovatele: Jana Kujalová, Jan Dostál
 • Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Benešová (předseda), Mgr. Věra Musilová (zapisovatel)
 • Za zákonné zástupce žáků: Lucie Březková, Mgr. Ing. Aleš Kobylka, Ph.D.
 • Funkční období: leden 2021 – srpen 2024

 

Zasedání školské rady dne 7.3.2024

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Jana Kujalová, Jan Dostál, Aleš Kobylka, Lucie Březková

Omluveni:

Program:

 1. Hlasování o určení zástupce školské rady ve vyhlášeném konkurzním řízení

Závěry:

 1. Tajnou volbou jsme ze školské rady určili člena voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků do konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Hany Benešová a Mateřské školy Bory, příspěvkové organizace. Byla zvolena paní Lucie Březková,

V Borech dne 7.3.2024

Předseda školské rady                                                         

Mgr. Jana Benešová               

Zasedání školské rady dne 6.12.2023

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Jana Kujalová, Jan Dostál, Aleš Kobylka, Lucie Březková, František Eliáš

Omluveni:

Program:

 1. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Bory na rok 2024

Závěry:

 1. Projednali jsme návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bory na rok 2024.

V Borech dne 6.12.2023

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš

Zasedání školské rady dne 5.10.2023

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Jana Kujalová, Jan Dostál, Aleš Kobylka, František Eliáš

Omluveni: Lucie Březková

Program:

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory za škol. rok 2022-2023
 2. Schválení změn školního řádu.
 3. Schválení změn v hodnocení prospěchu a chování žáků.
 4. Seznámení s výsledky inspekční zprávy.

Závěry:

 1. Schválili jsme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023 a seznámili se s přílohami výroční zprávy.
 2. Schválili jsme změny školního řádu.
 3. Schválili jsme změny v hodnocení prospěchu a chování žáků.
 4. Projednali jsme výsledky inspekční zprávy.
 5. Byl řešen konec funkčního období školské rady, podán návrh na zvážení dalšího členství v radě.
 6. Dohodli jsme se na zaslání návrhu rozpočtu, doplnění, připomínkování.

V Borech dne 5.10.2023

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš

Zasedání školské rady dne 18.1.2023

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Lucie Březková, Jana Kujalová, Jan Dostál, Aleš Kobylka, František Eliáš

Omluveni:

Program:

 1. Schválení přílohy školního řádu - Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií

Závěry:

 1. Schválili jsme přílohu školního řádu, která se týká zásad pro použití slovního hodnocení a předem stanovených kritérií tohoto hodnocení

 

V Borech dne 18.1.2023

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš

Zasedání školské rady dne 13.10.2022

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Lucie Březková, Jana Kujalová, Jan Dostál, Aleš Kobylka, František Eliáš

 

Omluveni:

 

 

Program:

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory za škol. rok 2021-2022


 

 

Závěry:

 1. Schválili jsme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021-2022 a seznámili se s přílohami výroční zprávy.
 2. Dohodli jsme se na zaslání návrhu rozpočtu, doplnění, připomínkování.

 

 

 

V Borech dne 13.10.2022

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Projekty a partneři školy
Nadace The Kellner Family Foundation
Univerzita Palackého v Olomouci
Rodiče vítáni
Podpora polytechnické výchovy
Kraj Vysočina